Hvordan sette opp RD Gateway for Windows Server 2008

Written by Cyberon at 11. juni 2019

Oppgaven til RD Gateway

Remote Desktop Gateway er en"mellomstasjon" som RDP tilkoblingene må gjennom før de faktisk får koblet seg til RDP serveren. Ved å benytte en RD Gateway sikres selve tikoblingen mot serveren og begrenser potensielle angrep og sårbarheter rettet mot denne. Med RD Gateway installert så trenger brukere bare adressen eller DNS navnet til Gateway serveren. Tilgang kan basers på servergrupper og eller spesifikke brukere.

Hvordan installere RD Gateway tjenesten på en Windows 2008 R2 Server

  1. Installer Remote Desktop Gateway Role tjenesten via Server Manager. Remote Desktop Services rollen må installeres først.
  2. Når Remote Desktop Gateway Role tjenesten er installert, kjør Remote Desktop Gateway Manager.
  3. Gå til Policies og lag Connection Authorization Policy. Dette er hvor du setter opp hvem som har tillatelse til å logge på RDGateway.
  4. Gå til Policies og lag Resources Authorization Policy. Dette er hvor du setter opp hvilke ressurser som kan nås via RD Gateway og av hvem. OBS: Navn og IP adressen som skrives her vil også bli brukt til å sammenligne med hva brukeren skriver inn i RD klienten. For eksempel, hvis server navnet MYSERVER står i Resource Authorization Policy, og klienten forsøker å koble til MYSERVER.domain.local så vil klienten feile selv om de to navnene snakker med samme IP adresse. Det går heller ikke å spesifisere riktig IP adresse om den ikke er oppført som "Allowed resource".
  5. Høyreklikk på RD Gateway servernavnet og velg properties. Her er det mulig å gjøre endringer men standard innstillingene holder som regel. Men det kreves å installere et SSL sertifikat under SSL Certificate.
  6. Tillate eller videresende TCP port 443 (SSL) på brannmuren til RDGateway serveren.
RDP Gateway Manager SSL Cert settings

Konfigurere den lokale RDP klienten

Remote Desktop Advanced Setting
RDP klient steg 1
RDP klient steg 2
Remote Desktop General settings

Se også hvordan du konfigurerer RD Gateway for Windows 2016

Referanser

  1. https://turbofuture.com/computers/What-is-Remote-Desktop-Gateway-and-how-to-install
  2. https://www.vkernel.ro/blog/configuring-windows-server-2008-r2-rd-gateway-for-external-access

nb_NONorwegian
en_USEnglish nb_NONorwegian