Personverntjenester

Vi er erfarne spesialister innenfor data beskyttelse og personvern. Vi har klargjorte pakker og maler for GDPR og personvern. Vi kan også tilby Personvernombud som en tjeneste, risikovurdering og andre tjenester relatert til data beskyttelse, personvern og etterlevelse. Cyberon har erfaring fra det offentlige og Enterprise prosjekter så vel som små og medium størrelse bedrifter.

 

GDPR Oppstartspakke

Oppstartspakken er en konsulent tjeneste som starter med en fullstendig kartlegging av GDPR etterlevelse – hvordan etterlever din bedrift kravene til GDPR. Kartleggingen etterfølges av en GAP-analyse som identifiserer dine behov for tiltak.

Nåværende status og konkrete tiltakspunkter blir presentert i GDPR-rapporten samt klargjorte retningslinjer og prosedyrer som får din bedrift i henhold til kravene.

 

Risikovurdering

GDPR sier at den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen …

Cyberons GDPR spesialister kan bistå med risikovurderinger som hjelper deg og din bedrift i å identifisere de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltakene. Vi kan også bistå med en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) når dette er påkrevd.

 

Personvernombud

DPO sin rolle er å informere, rådgive og monitorere etterlevelse. Dette er en flott ressurs som hjelper din bedrift i å etterleve reguleringene og håndheve personvernet for deg, dine ansatte og dine kunder. Dette vil bygge et positivt renomme og redusere risikoen for bøter.

Cyberons DPO tjenester består av:

  • GDPR etterlevelse kartlegging og GAP-analyse
  • Ferdiglagde retningslinjer og prosedyrer
  • Implementerings plan
  • Plan for revidering og inspeksjoner
  • Jevnlige oppfølginer
  • Prioritet på respons avtaler

 

Opplæring, seminarer

Skreddersydd intern opplæring, seminarer og sesjoner for sluttbrukere, ledere, teknisk personell innenfor personvern, etterlevelse, risiko og GDPR

Ønsker du å bli kontaktet for en gjennomgang?