Sikker drift

De fleste bedrifter i dag har investert i en brannmur for å beskytte seg mot angrep og potensielle inntrengere. Men det er ikke så enkelt som å installere en brannmur og dermed er bedriften din beskyttet for evig og alltid. Brannmurer får i snitt en oppdatering i måneden som enten forbedrer hastigheten i din bedrift eller som tetter kritiske sårbarheter. Hvis ikke disse oppdateringene blir vedlikeholdt vil din bedrift være like utsatt for angrep som om brannmuren ikke hadde eksistert.

Med Cyberon Sikker Drift kan du endelig være trygg på at brannmuren din sjekkes og oppdateres av våre sikkerhets spesialister. Våre erfarne sikkerhetskonsulenter jobber daglig med å sette opp bedrifter for å motstå dagens angrep og vet hva som skal til for å være beskyttet i dagens trusselbilde. La oss være din sikkerhetspartner så slipper du bekymre deg!



   Håndtering av oppdateringer

    Enkel konfigurasjon

    Varsel ved kritiske hendelser

    Brannmurer

   Centry Endpoint *

    Tilgang til Cyberon sikkerhetsportal**

   Full SOC tjeneste med CENTRY

   Penetrasjonstest

   Bevisstgjøringskurs for ansatte

   Personvernombud

   Sikkerhetsrevisjon

Rabatt på sikkerhetskonsulent

Anbefalt for

SIKKER Drift nivå 1

1 000,- KR
månedlig

inkludert

inkludert

inkludert

1

10







10%

Bedrifter med 0-10 ansatte

SIKKER drift nivå 2

2 000,- KR

månedlig

inkludert

inkludert

inkludert

Opp til 2

50

inkludert






15%

Bedrifter med 10-50 ansatte og et høyere fokus på sikkerhet

SIKKER drift nivå 3

kontakt for pris

inkludert

inkludert

inkludert

Ubegrenset

Ubegrenset

inkludert

inkludert

inkludert

inkludert

inkludert

inkludert

20 %

Mellomstore og store bedrifter med et høyt fokus og krav til sikkerhet. Cyberons eget sikkerhetssenter overvåker all trafikk og hendelser på tvers av bedriftens løsninger.

Unik Beskyttelse

*Centry Endpoint er Cyberons egenutviklede sikkerhetsprogramvare som gir deg fullstendig oversikt over installert programvare og maskinvare helt ned til BIOS nivå. Lurer du på hva datamaskinene i bedriften din kjører av programvare? Vet du hvor mye ressurser som er tilgjengelig på maskinene eller om de er modne for utbytting? Eller er det akkurat kommet en kritisk sårbarhet til en applikasjon benyttet i din bedrift og du må vite hvilke datamaskiner som trenger oppdateres? Centry Endpoint gir deg en live oversikt av alle dine datamaskiner i en oversiktlig og lett forståelig portal.

 

Alltid oppdatert

**Cyberon har en dynamisk sikkerhetsportal hvor du som kunde får oppdaterte sikkerhetsnyheter, oversikt over alle dine datamaskiner, sikkerhets hendelser med detaljert beskrivelse og forståelige løsninger relatert til hva vi finner i din bedrift.

 

MSP

Er du en MSP så er vår løsning skreddersydd for partnere som ønsker å levere sikkerhet som en tjeneste til sine kunder. Vår sikkerhetsportal gir deg tilgang til alle dine kunder med mulighet til å drille ned til den enkelte, genere rapporter eller undersøke enkeltmaskiner.