Sikkerhets Operasjonssenter (SOC)

Cyberon tilbyr SOC tjenester til et økende antall bedrifter. Vår erfaren SOC team overvåker, vurderer og beskytter ditt nettverk, endepunkter, servere, data sentere, databaser, applikasjoner og nettsider.

Gjennom vår SOC-tjeneste får du fullstendig åpenhet i hele ditt nettverk, slik at potensielle data innbrudd og lekkasjer kan bli oppdaget og stoppet før de faktisk inntreffer. Vi benytter avansert maskin læring, logg analyse, oppdaterte trussel kilder og trussel undersøkelser for å detektere og varsle deg så snart vi mistenker at noe foregår innenfor eller utenfor ditt nettverk.

SOC gruppen vurderer Cyber risikoer for alle dine enheter i sanntid og lager rapporter basert på hendelser og trender.

Teknologi vi benytter

ubuntu-logo-set-black
reactjs-logo
kafka-logo-wide
elasticsearch-gray
nodejs-new-black
mysql

Trenger du mer informasjon eller ønsker du å teste SOC tjenesten?