SIKKERHETSTESTING

Ettersom trussel landskapet er I konstant endring og nye sårbarheter stadig dukker opp, så er behovet for å teste bedriftens sikkerhet i enda større grad påkrevd.

Cyberon tilbyr i hovedsak to ulike sårbarhetstester, en sårbarhetsskann og en mer omfattende pentesting av bedrifter.

Sårbarhetsskann

Med en ikke-påtrengende sårbarhetsskan vil vi kunne detektere og rapportere på sårbare tjenester, åpne poster og utdaterte systemer. Rapporten i etterkant vil gi deg en detaljert oversikt med rangering av hvilke sårbarheter som bør håndteres først med løsningsforslag.

Testen lager liten støy og kan bli utført i løpet av arbeidsdagen uten å påvirke noen systemer. Vi benytter velkjente verktøy og kan også utføre phiske forsøk mot ansatte for å teste bevisstgjøringen.

Denne testen kan bli utført en gang eller som en gjentakende tjeneste for å avdekke nye potensielle trusler i bedriften.
Pris fra 7000 Kr

Penetrasjonstesting

Der målet er å stress teste eller infiltrere systemer for å finne sårbarheter, vil penetrasjonstesting være et naturlig valg. Ingen pentester er like og vi planlegger dette sammen med deg for å skreddersy utførelsen i henhold til deres ønsker og infrastruktur.

Penetrasjonstesting er instrumentell for å sikre optimal og trygg IT tjenester så vel som bedrifts kontinuitet. Den bidrar også i etterlevelse av revisjoner, GDPR, forsikring, anbud osv.

Vi benytter industri standard risikovurderinger som en del av den endelige rapporten for å sikre at du får full verdi av testen.

Kontakt oss for å avtale et møte eller for å utføre en test