Sårbarhetstesting

Ettersom trusselbildet er i stadig endring og nye sårbarheter dukker opp hver eneste dag, er behovet for å teste bedriftens sikkerhet desto større. Med en skånsom sårbarhets skann avdekker vi sårbare tjenester, åpne porter og utdaterte systemer som potensielt kan bli utnyttet. I etterkant får du tilsendt en utfyllende rapport med gradering av sårbarheter og anbefalte tiltak for å tette hullene.

Sårbarhetsskannet utføres skånsomt slik at det kan utføres i arbeidstiden uten å påvirke systemer eller tjenester. Vi benytter velkjente verktøy og kan også utføre «phishing» tester mot ansatte for å få opp bevisstgjøring internt.

Testen kan utføres én gang for å oppdage områder i bedriften som trengs utbedring, eller som en gjentakende tjeneste. På denne måten kan bedriften testes for alle nye sårbarheter som blir utnyttet på markedet, og bli oppdatert i forkant av potensielle angrep.

Fra 6500 Kr

Kontakt oss og vi kan ha et sårbarhetsskann klar innen en dag!